Kalafior: uprawa kalafiora, odmiany kalafiora, nawożenie kalafiora, zbiór kalafiora, ceny kalafiora, cena kalafiora, przechowywanie kalafiora

Kalafior (Brassica cretica subsp. botrytis L.) roślina warzywna z rodziny kapustowatych

Portal warzywniczy - warzywnictrwo.agro.pl
W portalu warzywnictwo.agro.pl znajdą Państwo codzienne informacje dla producentów warzyw, notowania cen warzyw, forum warzywnicze oraz wiele innych informacji na temat warzyw uprawianych w polu jak i pod osłonami...
Więcej w portalu warzywnictwo.agro.pl
W celu zakupu lub dzierżawy domeny kalafior.com.pl prosimy o kontakt biuro@sadnet.pl

Stacje meteo

stacje meteo producentów kalafiora- stacje imetos

Stacje imetos

stacje meteo davis

Stacje Davissadnet - marcin zachwieja - strony www

Strony wwwPortal sadowniczy

Portal kwiaciarski

Twoja wyszukiwarka

Kalafiory droższe niż przed rokiem

Pod koniec września średnie ceny skupu netto brokułów różyczkowanych kształtowały się na poziomie 1,35-1,45 loco zakład PLN/kg, podczas gdy w analogicznym okresie ub.r. 1,25 PLN/kg. Droższe niż przed rokiem były również kalafiory różyczkowane. W dniach 28-29 wrześni ...  więcej >>>

Ceny kalafiorów

Problemy z pozyskaniem odpowiedniej ilości surowca w br. sprawiły, że średnie ceny skupu brokułów i kalafiorów na przełomie sierpnia i września były wyższe niż w analogicznym okresie ub.r. Średnie ceny skupu netto brokułów różyczkowanych w dniach 31.08-01.09 wynosiły ...  więcej >>>

Hit sezonu czyli kalafiory

Ogólnie sezon można posumować jako zdecydowanie gorszy dla producentów owoców niż warzyw. Bo tu są chociaż wyjątki, które można dobrze sprzedać. Na czele listy, hit sezonu czyli kalafiory i brokuły. Droższe niż przed rokiem są także ogórki, pomidory a nawet ka ...  więcej >>>

Kalafiory deficytowy towar

Pogoda nie sprzyjała uprawie, dlatego warzyw jest mało. Ceny wciągu roku wzrosły prawie dwukrotnie. Zakłady nie rozpoczęły jeszcze skupu bo nie mają co kupować. Rolnikom bardziej opłaca się sprzedać towar odbiorcom detalicznym niż do przetwórni. Apetyt na kalafiory i brokuły mają także e ...  więcej >>>

Ceny hurtowe kalafiorów

W pierwszym tygodniu sierpnia ceny kalafiorów oferowanych na analizowanych rynkach hurtowych (Bronisze, Elbląg, Kalisz, Lublin, Poznań, Sandomierz) były silnie zróżnicowane i oscylowały w granicach 1,50-4,00 PLN/szt. W porównaniu z analogicznym okresem w ub.r., gdy ceny kształto ...  więcej >>>

W zakładach przetwórczych wysyp kalafiorów

W zakładach przetwórczych wysyp kalafiorów. Przy dużej podaży ceny spadają, ale nadal utrzymują się na poziomie ubiegłorocznym. W zakładach kilogram kosztuje około złotówki, w punktach skupu 90 groszy. Ciepła pogoda sprzyja plantacjom i warzywa zaczęły błyskawicznie dojrzew ...  więcej >>>

Koniec kalafiorów

Kalafiory znikną z brytyjskich stołów. Uprawa tego warzywa jest nieopłacalna i rolnicy masowo rezygnują z produkcji. Narodowy związek Farmerów wyliczył, że każdy rolnik, który ma plantacje kalafiorów traci na każdym akrze od 400 do 500 funtów...  więcej >>>

Uprawa kalafiora

Kalafior i brokuł powinny być uprawiane na glebach najlepszych, zasobnych w substancję organiczną i składniki pokarmowe oraz o dobrych stosunkach wodno-powietrznych. Najodpowiedniejsze pod uprawę kalafiora są czarnoziemy, czarne ziemie, mady próchniczne, lessy i gleby torfowe. Z kolei w przypadku brokuła, który ma mniejsze wymagania glebowe od kalafiora, do jego uprawy nadają się również gleby gliniasto-piaszczyste.

Kalafior i brokuł nie udają się na glebach zakwaszonych, które przez kilka lat nie były wapnowane, ponieważ występuje wtedy znaczne ryzyko porażenia roślin przez kiłę kapusty oraz ryzyko wystąpienia objawów niedoboru molibdenu. Optymalny odczyn gleby w uprawie kalafiora wynosi pH 6,4-7,5, a brokuła 6,2-7,0. W przypadku zbyt niskiego odczynu gleby, wapnowanie należy wykonać najpóźniej jesienią roku poprzedzającym uprawę roślin. Dawkę nawozów wapniowych np. maczki dolomitowej należy wyznaczyć na podstawie analizy chemicznej gleby.

Kalafior i brokuł uprawia się w terminie wiosennym, jako przedplon lub w terminie jesiennym, jako polon. Pod względem stanowiska w płodozmianie warzywa te można uprawiać po wszystkich gatunkach za wyjątkiem roślin należących do tej samej rodziny botanicznej. Przedplonem pod kalafiora i brokuła uprawianego na zbiór wiosenny mogą być warzywa o krótkim okresie wegetacji np. sałata, szpinak, zaś w przypadku uprawy na zbiór jesienny - przedplonem może być ziemniak wczesny lub groch na zielone nasiona.

Kalafiora i brokuła uprawia się w pierwszym roku po oborniku stosowanym w dawce 30-40 t/ha. Zamiast obornika można wykorzystać kompost w dawce 50-60 t/ha lub zastosować nawozy zielone. Przy ustalaniu dawek nawozów mineralnych, należy wziąć po uwagę ilość składników pokarmowych uwalnianych do gleby z nawozów organicznych oraz aktualną zawartość składników w glebie określoną na podstawie analizy chemicznej.

W przypadku, gdy nie wykonuje się analizy gleby, to orientacyjne dawki składników pokarmowych zalecanych do nawożenia kalafiora wynoszą: 100-150 kg N/ha (przy uprawie na zbiór wczesny) i 200-250 kg N/ha przy uprawie na zbiór średnio wczesny i późny oraz 70-90 kg P2O5/ha i 200-240 kg K2O/ha. W uprawie brokuła można stosować 50-100 kg N/ha, 60-70 kg P2O5/ha i 180-200 kg K2O/ha. Jeśli planuje się nawadnianie plantacji tych warzyw to dawkę nawozów azotowych należy zwiększyć nawet o połowę. Przy wykonywaniu nawożenia azotem należy przestrzegać zasady by 50% dawki nawozów azotowych zastosować na kilka dni przed wykonaniem zabiegów doprawiających rolę przed sadzeniem rozsady. Pozostałą połowę należy podzielić na dwie lub trzy części i zastosować je pogłównie w drugim i szóstym albo drugim, piątym i siódmym tygodniu po sadzeniu rozsady.

Kalafior i brokuł są szczególnie wrażliwe na niedobór boru, który objawia się między innymi brunatnieniem i pękaniem róż lub nawet całkowitą deformacją stożka wzrostu. Wystąpieniu takich objawów można zapobiegać poprzez nawożenie boraksem w dawce około 30 kg/ha (tj. 3,4 kg B/ha) lub też zastosowanie przy nawożeniu azotem saletrzaku dolomitowego z borem. Dawka saletrzaku dolomitowego z borem pokrywająca zapotrzebowanie roślin na azot wynosi dla kalafiora na zbór wczesny 370-550 kg/ha - wprowadza się z nią około 0,74-1,1 kg B/ha. Z kolei w przypadku kalafiora na zbiór średnio wczesny i późny zaleca się stosować 740-920 kg saletrzaku dolomitowego z borem/ha (tj. około 1,48-1,84 kg B/ha). Natomiast do nawożenia brokuła można zastosować saletrzak dolomitowy z borem w dawce 180-370 kg/ha (tj. około 0,36-0,74 kg B/ha).

Kalafior i brokuł są również wrażliwe na niedobór molibdenu. Niedobór tego mikroskładnika pokarmowego przejawia się wytwarzaniem wąskiej i wykrzywionej blaszki liściowej, a w skrajnych wypadkach wzrost blaszki liściowej jest całkowicie zahamowany (tzw. biczykowatość liści). Przy braku molibdenu obserwuje się całkowite zahamowanie tworzenia się róż. Dokarmianie dolistne nawozami wieloskładnikowymi zawierającymi bor oraz molibden może zapobiec wystąpieniu objawów niedoboru tych mikroskładników pokarmowych. Nawozem wieloskładnikowym, który można zalecić do dokarmiania dolistnego kalafiora i brokuła jest „Ogrowit uniwersalny”, ponieważ zawiera on zarówno bor jak i molibden. Nawóz ten mozna stosować, co 7-10 dni przemiennie z nawozem „Ogrowit wzmacniający”, który dodatkowo wzbogaca rośliny w wapń i magnez. Zalecane stężenia tych nawozów wynoszą 0,3-0,4% dla „Ogrowitu uniwersalnego” oraz 0,1-0,2% dla „Ogrowitu wzmacniającego.” Niższe stężenie należy stosować do dokarmiania roślin młodszych, a wyższe dla starszych. Dokarmianie dolistne można rozpocząć najwcześniej 2-3 tygodnie po wysadzeniu roślin na miejsce stałe. Ostatni zabieg dokarmiania dolistnego powinno się wykonać nawozem „Ogrowit wzmacniający” nie później, jak 2-3 tygodnie przed planowanym terminem zbioru.
Źródło: uprawy.pl


Portal warzywniczy - warzywnictwo.agro.pl